باز کردن منو اصلی

تغییرات

نعمت الله معین شاگرد استاد حسن کسائی بوده است من اسم معین رو نوشتم تو بخش شاگردان حسن کسائی
* [[جمشید عندلیبی]]
* [[بهزاد فروهری]]
* [[معین (خواننده)|معین]]
 
== دیدگاه دیگران ==
کاربر گمنام