باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
برداشتن ویکی‌سازی ʿ > تغییرمسیر نامشابه است (۹.۱ core) 0.0
| align="center" rowspan="2"|{{unicode|[[ṭ]]}}
| align="center" rowspan="2"|{{unicode|[[ẓ]]}}
| align="center"| <span style="font-size: x-large;">{{transl|ar|DIN|[[ ʿ]] }}</span>
| align="center"| {{transl|ar|DIN|[[ġ]]}}
| align="center" rowspan="2"|f
۳٬۹۱۳٬۷۳۶

ویرایش