تفاوت میان نسخه‌های «آریایی»

کاسی ها و تمدن کاسیان
(کاسی ها و تمدن کاسیان)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
به گفتهٔ [[گراردو نیولی]] بر خلاف مفاهیم گوناگونی که ''آریَن'' یا ''آریا'' در میان [[هند باستان|هندیان باستان]] داشته، آریا در میان [[ایران باستان|ایرانیان باستان]] صرفاً به مفهوم قومی ثبت شده‌است. به گفته او ما همچنین می‌دانیم که [[اهورامزدا]] [[خدا|خدای ایرانیان]] محسوب می‌شده که زبانشان ایرانی یا آریا نامیده شده و [[اوستا]] به‌روشنی «آریا» را به مفهوم قومی بکار برده‌است. نیولی معتقد است هیچ تردیدی نمی‌تواند وجود داشته باشد که واژهٔ «ایران» یا «آریا» برای ایرانیان مفهوم قومی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب|نشانی=https://books.google.com/books?id=ZDZtAAAAMAAJ&q=%22unlike+the+various+terms+connected+with+the+Aryan+arya-+in+Old+Indian,+the+Old+Iranian+arya-+is+documented+solely+as+an+ethnic%22&dq=%22unlike+the+various+terms+connected+with+the+Aryan+arya-+in+Old+Indian,+the+Old+Iranian+arya-+is+documented+solely+as+an+ethnic%22&hl=en&ei=uxTCTpGzCYiYiALQxIWPDA&sa=X&oi=book_result&ct=result|عنوان=The East and the meaning of history: international conference (23-27 November 1992).|نام خانوادگی=orientali|نام=Università degli studi di Roma "La Sapienza " Dipartimento di studi|تاریخ=1994-01-01|ناشر=Bardi|زبان=en}}</ref><ref>{{یادکرد وب|نام خانوادگی=electricpulp.com|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وب‌گاه=|نشانی=http://www.iranicaonline.org/articles/iranian-identity-ii-pre-islamic-period|عنوان=IRANIAN IDENTITY ii. PRE-ISLAMIC PERIOD – Encyclopaedia Iranica|ناشر=www.iranicaonline.org|بازبینی=2016-11-26|نقل قول=We also know, thanks to this very same inscription, that Ahura Mazdā was considered the “god of the Iranians” in passages of the Elamite version corresponding to DB IV 60 and 62 in the Old Persian version, whose language was called “Iranian” or ariya (DB IV, 88-89). Then again, the Avesta clearly uses airya as an ethnic name (Vd. 1; Yt. 13.143-44, etc.), where it appears in expressions such as airyāfi; daiŋˊhāvō “Iranian lands, peoples,” airyō. šayanəm“land inhabited by Iranians,” and airyanəm vaējō vaŋhuyāfi; dāityayāfi; “Iranian stretch of the good Dāityā,” the river Oxus, the modern Āmū Daryā (q.v. ; see ĒRĀN-WĒZ). There can be no doubt about the ethnic value of Old Iran. arya(Benveniste, 1969, I, pp. 369 f. ; Szemerényi; Kellens).}}</ref><ref>{{یادکرد وب|نام خانوادگی=electricpulp.com|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وب‌گاه=|نشانی=http://www.iranicaonline.org/articles/er-er-mazdesn|عنوان=ĒR, ĒR MAZDĒSN – Encyclopaedia Iranica|ناشر=www.iranicaonline.org|بازبینی=2016-11-26|نقل قول=ĒR, ĒR MAZDĒSN (Inscr. Mid. Pers. ēr [ʾyly], plur. ērān [ʾylʾn, ʾyrʾn]), an ethnonym, like Old Persian ariya- and Avestan airya-, meaning “Aryan” or “Iranian. ”}}</ref>
 
به گفتهٔ [[هرلد والتر بیلی]] هم آریا صفتی قومی است که در [[کتیبه‌های هخامنشی|کتیبه‌های هخامنشی و زرتشتی]] بکار رفته‌است. در اوستا این عنوان به مفهوم یک گروه قومی در مقابل گروه‌های قومی دیگر بکار رفته‌است. بِیلی می‌گوید که در گذشته [[کاسیان|کاسی ها]]<nowiki/>و [[ماد]]ها ''آریویی'' شناخته می‌شدند و یونانیان ''آراییا'' را برای پارسیان باستان بکار می‌بردند. مفهوم قومی مشابهی هم در سده‌های بعد رایج شد.<ref>{{یادکرد وب|نام خانوادگی=electricpulp.com|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وب‌گاه=|نشانی=http://www.iranicaonline.org/articles/arya-an-ethnic-epithet|عنوان=ARYA – Encyclopaedia Iranica|ناشر=www.iranicaonline.org|بازبینی=2016-11-26|نقل قول=ARYA, an ethnic epithet in the Achaemenid inscriptions and in the Zoroastrian Avestan tradition. It is used in the Avesta of members of an ethnic group and contrasts with other named groups[…]in the past, the Medes had been called Arioi. The Greek use of Areia (Latin Aria) for Old Pers. Haraiva, Balōčī Harē(v), Arm. H(a)reu, was likely to cause confusion. The same ethnic concept was held in the later centuries}}</ref>
 
[[رودیگر اشمیت]] بر این باور است که آریایی عنوان مردم هند باستان و ایران باستان است که به زبان‌های آریایی سخن می‌گفتند.<ref>{{یادکرد وب|نام خانوادگی=electricpulp.com|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وب‌گاه=|نشانی=http://www.iranicaonline.org/articles/aryans|عنوان=ARYANS – Encyclopaedia Iranica|ناشر=www.iranicaonline.org|بازبینی=2016-11-26|نقل قول=The name “Aryan” (OInd. āˊrya-, Ir. *arya– [with short a-], in Old Pers. ariya-, Av. airiia-, etc.) is the self designation of the peoples of Ancient India and Ancient Iran who spoke Aryan languages}}</ref>
 
در حدود ۱۵۰۰ پیش از میلاد مهاجمان شمالی موسوم به آریایی‌ها، [[تمدن دره سند]] را سرنگون می‌نمایند
در حال حاضر در ایران مورخان و تاریخ شناسان و دانشمندان بر این باور هستند کههستندکه [[مردم بختیاری]] و [[مردم کرد]] اصیل‌ترین نژاد ایرانی یعنی '''آریایی''' و [[پارس]] هستند به گونه ای که زبان [[مردم بختیاری]] به [[پارسی باستان]]
بر می‌گردد<ref>[http://www.iranicaonline.org/pages/chronology-1 CHRONOLOGY OF IRANIAN HISTORY PART 1] ''iranicaonline.org''</ref>
 
۱۲

ویرایش