تفاوت میان نسخه‌های «ایرانشهر (مجله)»

تعییرات Saeedshafia به نسخهٔ 2109870 گردآفرید واگردانده شد.
(تعییرات Saeedshafia به نسخهٔ 2109870 گردآفرید واگردانده شد.)
 
از میان ۲۶۳ مقالهٔ منتشر شده در مجله، ۷۳ مورد در بیان اهمیت آموزش عمومی و غیر مذهبی، ۴۵ مقاله در ضرورت بهبود بخشیدن به منزلت زنان، ۳۰ مقاله در توصیف تأیید آمیز [[ایران پیش از اسلام]] و ۴۰ مقاله نیز در علوم و فلسفهٔ جدید غربی نوشته شده بود. [[یرواند آبراهامیان|آبراهامیان]] معتقد است مضمون همیشگی ایرانشهر، این نظریه بود که عقب‌ماندگی فعلی ایران ناشی از حملهٔ اعراب است و اینکه [[امپریالیسم]] عرب توانایی‌های خلاق مردم هوشمند [[آریایی]] را راکد گذاشته است. <ref>بیگدلو: ۱۳۸۰، ص ۱۶۹، به نقل از آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب (از مشروطه تا انقلاب اسلامی)، تهران: ۱۳۷۷، ص ۱۱۲</ref>
 
++++
در ادامه بايد گفت مجله مربوط به مسائل شهرسازی به نام ايرانشهر نيز در حال چاپ است که مقالات مربوط به حيطه شهری را در خود دارد . برای دريافت آنها به آدرس http://www.urbanmanagement.ir مراجعه نماييد.
++++
== منابع ==
<references/>