باز کردن منو اصلی

تغییرات

* [http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-874537&Lang=P خبرگزاری ایسنا]
* [http://www.jamejamonline.ir/shownews2.asp?n=182238&t=art روزنامه جام جم]
* کتاب : حسن اسماعیل زاده مکتب نقاشی قهوه خانه ای
( کاظم چلیپا )
* کتاب : نقاشی قهوه خانه ای ( هادی سیف )
 
{{ترتیب‌پیش‌فرض:اسماعیل‌زاده، حسن}}
کاربر گمنام