تفاوت میان نسخه‌های «حق پناهندگی»

اصلاح /جمله‌بندی/ترجمه فنی
(اصلاح /جمله‌بندی/ترجمه فنی)
== کنوانسیون پناهندگان ۱۹۵۱ (تعریف معاصر) ==
کنوانسیون پناهندگان ۱۹۵۱ اسناد قانونی اصلی است برای به رسمیت شناختن حق پناهندگی که اولا با تصویب ۱۴۵ کشور عضو، اصطلاح پناهنده را تعریف می‌کند و ضمن مشخص کردن حقوق افراد آواره تعهدات قانونی دولت‌ها برای محافظت از آنها را مشخص می‌کند.
اصل کلیدی قانون بین المللی انسان دوستانه و اصل نان رفولمان (عدم اخراجاسترداد، ممنوعیت اخراج، برگرداندن اجباری یا کوچ اجباری) است یعنی هیچ دولتی نمی‌تواند پناهنده‌ای را به کشور مبدأ که جان پناهنده در معرض خطر قرار می‌گیرد، بازگرداند. این در حال حاضر به عنوان قاعده ای از قوانین عام بین‌المللی محسوب می‌شود. در این حالت برخی دولتها مبنا و پایه نان رفولمان را که در تعارض با حاکمیت دولت متبوعشان است و مانع می‌شود تا هر خارجی غیرقانونی را اخراج کنند، نادیده می‌گیرند.
 
[[کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان]]<ref>[http://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html The 1951 Refugee Convention]</ref> به عنوان «نگهبان» [[کنوانسیون]] ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ آن عمل می‌کند.