تفاوت میان نسخه‌های «علویان (سوریه)»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== علویان از دید فقیهان شیعه و سنی ==
از دید برخی فقهای سنی دیدگاه و عقاید علویان متناقض با دین اسلام شناخته می‌شود. فقهای تشیع آنها را جزو مسلمانان می‌دانند منابع و مستشراقان غربی این نگاه تشیع را نگاهی از نوع با تساهل و مدارا با ایشان می دانند. ایت الله شهید سید حسن شیرازی در طولسوریه تاریخبسیاری پیرواناز اینعلویان فرقه‌هارا توسطقانع حاکمانکرده سنیاست سرکوبکه شده‌اند.<refان name='BBC'ها />دراصل شیعه اند ولی عقائدشان انحراف پیدا کرده است وآن ها را به تششیع برگرداند.
 
در طول تاریخ پیروان این فرقه‌ها توسط حاکمان سنی سرکوب شده‌اند.<ref name="BBC" />
 
== جستارهای وابسته ==
کاربر گمنام