باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
== فهرست تولیدکنندگان بر اساس میزان تولید ==
جدول زیر، نمایانگر ۱۰ گروه برتر خودروسازی از نظر حجم تولید و زیرمجموعه‌های آنها در سال ۲۰۱۶ می‌باشد.
{| class="wikitable" style="font-size:95%;"
|-