تفاوت میان نسخه‌های «شهرستان همدان»

 
== زبانها و لهجه‌ها ==
یشتربیشتر مردم شهرشهرستان همدان بهرا فارس زبانان و [[زبانمردمان فارسیترک|ترک زبانان]] وتشکیل درمی دهند. سایر شهرها و روستاهای شهرستان به زبان ترکی، [[زبان لری|لری]] و [[زبان‌های کردی|کردی]] تکلّم می‌کنند.<ref name="autogenerated1">[http://hamedan-hm.ir/fa/showpages.aspx?mid=NDg=&spi=Mw== فرمانداری شهرستان همدان - زبان‌ها و گویش‌های رایج در شهرستان]</ref>
 
[[بخش شرا|بخش شراء]] ـ این بخش ترک‌زبان است.<ref name="autogenerated1" />
 
مردم شهرهای [[همدان]]، [[مریانج]] و برخی روستاهای اطراف آن‌ها به [[زبان فارسی]] تکلم می‌کنند. گویش اکثریت مردم [[همدان|شهر همدان]]، فارسی با [[لهجه همدانی]] است.
 
[[زبان فارسی|فارسی زبان]]: فارسی زبان‌ها بیشترین ساکنین [[استان همدان]] را تشکیل می‌دهند که بیشتر در شهر[[همدان]] و شهر[[ملایر]] قرار دارند. [http://web.archive.org/web/20080412091712/http://www.hamedanpolitic.ir/Group.aspx]
 
== منابع ==
کاربر ناشناس