تفاوت میان نسخه‌های «میوز»

بدون خلاصه ویرایش
'''میوز''' یا '''کاستمان'''<ref group="پانویس">واژهٔ مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دفتر نخست تا چهارم، ۱۳۷۶ تا ۸۵</ref> نوعی تقسیم [[هستهٔ یاخته]] است که در آن شمار [[کروموزوم]]های [[یاخته]] به نیم کاهش می‌یابند و شاید از این رو می‌باشد که [[فرهنگستان زبان فارسی]] واژهٔ کاستمان را نامی شایسته برای این گونهٔ [[تقسیم یاخته]] دانسته است.
 
تقسیم [[رشتمانمیتوز]] باعث تولید [[یاخته]]های می‌شود که کاملاً همانند یاختهٔ مادر می‌باشند. در نتیجه این تقسیم نمی‌تواند به تنهایی پاسخگوی گوناگونی موجود در دنیای زنده باشد. ایجاد گوناگونی در دنیای زنده، مدیون این گونهٔ [[تقسیم یاخته‌ای]] است که کاستمان نام دارد.
 
بسیاری از [[جانداران]] به منظور [[تولید مثل]]، [[گامت]] تولید می‌کنند و امکان ترکیب آنها را با یکدیگر فراهم می‌سازند. گامت‌ها [[تک‌دسته]] (یا هاپلوئید) هستند. اگر گامت‌ها [[تک‌دسته]] نبودند، شمار کروموزوم‌ها در هر نسل دو برابر نسل قبل می‌شد. طی کاستمان از یک یاختهٔ [[دودسته]] (یا دیپلوئید)، چهار یاختهٔ [[تک‌دسته]] پدید می‌آید.
کاربر ناشناس