تفاوت میان نسخه‌های «بیش‌مصرفی»

(تمیزکاری با ویرایشگر خودکار فارسی)
* مسمومیت [[نیکوتین]]
* مسمومیت و بیش‌مصرفی ناشی از ترکیب کردن مواد مخدر با هم
* دارویی (مسمومیت [[آسپیرین]]- مسمومیت با [[استامینوفن]]- اوردوز با [[ضدافسردگی‌های سه حلقه‌ای|ضدافسردگی‌های سه‌حلقه‌ای]]-ویتامین [[ویتامین آ|Aآ]] و [[ویتامین د|Dد]])
* اوردوز و مسمومیت با حشره‌کش ([[ددت]] - سموم برپایه [[ارگانوفسفات]])
* اوردوز در مصرف [[ترامادول]]<ref name="JFLM14">{{cite journal | author = Randall C, Crane J | title = Tramadol deaths in Northern Ireland: a review of cases from 1996 to 2012 | journal =Journal of Forensic and Legal Medicine | volume = 23 | issue = | pages = 32–6 | year = 2014 | pmid = 24661703 | doi = 10.1016/j.jflm.2014.01.006}}</ref>