بخش شهداد: تفاوت میان نسخه‌ها

(جایگزینی رده:مناطق مسکونی با رده:روستا با استفاده از AWB)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
** [[دهستان اندوهجرد]]
** [[دهستان تکاب (کرمان)]]
** [[دهستان سیرچ]]
شهرها: [[شهداد]] و [[اندوهجرد]].
 
کاربر ناشناس