بخش شهداد: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
== تقسیمات کشوری ==
* بخش شهداد
** [[دهستان اندوهجردتکاب]]
** [[دهستان تکاب (کرمان)]]
** [[دهستان سیرچ]]
** [[دهستان تکاب (کرمان)اندوهجرد]]
شهرها: [[شهداد]] و [[اندوهجرد]].
 
کاربر ناشناس