بخش شهداد: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
== تقسیمات کشوری ==
* بخش شهداد
** [[دهستان تکاب (کرمان)|دهستان تکاب]]
** [[دهستان سیرچ]]
** [[دهستان اندوهجرد]]
کاربر ناشناس