تفاوت میان نسخه‌های «محمدقاسم ظهیرالدوله»

بدون خلاصه ویرایش
 
همچنین در سال ۱۲۳۶ هجری قمری، هنگامی که میان دو [[ایل]] [[قشقایی]] و [[بختیاری]] نزاعی سخت درگرفته بود، فتحعلیشاه، [[امیرمحمدقاسم خان ظهیرالدوله]] را به اصلاح کار آنها مأمور نمود و متعاقب آن، وی را به فارس فرستاد.
 
حکومت [[سمیرم]] و [[قمشه]] در دوره فتحعلی‌شاه با محمدقاسم‌خان ظهیرالدوله بود.<ref>سفینه محمود، ص۴۶</ref>
 
== مرگ عجیب ==