باز کردن منو اصلی

تغییرات

۲٬۲۳۱ بایت اضافه‌شده ،  ۱ سال پیش
اصلاح ارقام
{{جعبه اطلاعات
|نام = جعبه اطلاعات دودمان
|کلاس بدنه =
|سبک بدنه =
|عنوان = خاندان برمکی
|سبک عنوان =
|بالا =
|سبک بالا =
 
|سبک تصویر =
|سبک عنوان تصویر =
 
|تصویر =
|عنوان تصویر =
|تصویر۲ =
|عنوان تصویر۲ =
 
|سبک سرآیند =
|سبک برچسب =
|سبک داده =
 
|سرآیند۱ =
|برچسب۱ = اصالت
|داده۱ = [[مردمان ایرانی|ایرانی]]
|سرآیند۲ =
|برچسب۲ = زادبوم
|داده۲ = بلخ
|سرآیند۳ =
|برچسب۳ = ترتیب بزرگان برمکی
|داده۳ = برمک مجوسی {{سخ}} [[خالد بن برمک]] {{سخ}} [[یحیی بن خالد]] {{سخ}} [[فضل بن یحیی]] {{سخ}} [[جعفر بن یحیی]] {{سخ}} [[موسی بن یحیی]] {{سخ}} [[محمد بن یحیی]]
|سرآیند۴ =
|برچسب۴ = مشاهیر برمکی
|داده۴ = [[خالد بن برمک]] [[یحیی بن خالد]] [[فضل بن یحیی]] [[جعفر بن یحیی]] [[موسی بن یحیی]]
|سرآیند۵ =
|برچسب۵ = دوران
|داده۵ = [[عباسیان]]
|سرآیند۶ =
|برچسب۶ = سرزمین‌های تحت فرمان
|داده۶ = [[طبرستان]] [[ری]] [[دماوند]] {{سخ}} [[ایالت فارس|فارس]] [[موصل]]
|سرآیند۷ =
|برچسب۷ = آغاز وزارت
|داده۷ = ۱۷۰ هجری
|سرآیند۸ =
|برچسب۸ = پایان وزارت
|داده۸ = ۱۸۷ هجری
|سرآیند۹ =
|برچسب۹ =
|داده۹ =
|سرآیند۱۰ =
|برچسب۱۰ =
|داده۱۰ =
|سرآیند۱۱ =
|برچسب۱۱ =
|داده۱۱ =
|سرآیند۱۲ =
|برچسب۱۲ =
|داده۱۲ =
|سرآیند۱۳ =
|برچسب۱۳ =
|داده۱۳ =
|سرآیند۱۴ =
|برچسب۱۴ =
|داده۱۴ =
|سرآیند۱۵ =
|برچسب۱۵ =
|داده۱۵ =
|سرآیند۱۶ =
|برچسب۱۶ =
|داده۱۶ =
|سرآیند۱۷ =
|برچسب۱۷ =
|داده۱۷ =
|سرآیند۱۸ =
|برچسب۱۸ =
|داده۱۸ =
|سرآیند۱۹ =
|برچسب۱۹ =
|داده۱۹ =
|سرآیند۲۰ =
|برچسب۲۰ =
|داده۲۰ =
 
|سبک پایین =
|پایین =
}}
'''خاندان برمکی'''، خاندانی از اهالی [[بلخ]] بودند که این عنوان به جد آنها خالد بن برمک باز میگردد. آنها در آغاز حکومت شهر‌های مختلف ایران را از جمله طبرستان ، ری ،دماوند را عهده‌دار شدند و پس از آن عنوان وزیران [[خلفای عباسی]] را از آن خود کردند.از اشخاص مهم این خاندان میتوان به یحیی بن خالد، فضل بن یحیی و جعفر بن یحیی اشاره کرد. [[برمکیان]] در طول تاریخ به ثروت و احترام زیادی دست یافتند که همین باعث رشک اطرافیان و سقوط آنها شد. در آخر اموالشان مصادره و تعداد زیادی از آنها کشته شدند.