تفاوت میان نسخه‌های «مردم آمارد»

تاریخ گیلان and others are sure related!!!
(خنثی‌سازی ویرایش 21871134 توسط Sicaspi (بحث). — لطفا توضیح بدید.)
(تاریخ گیلان and others are sure related!!!)
{{تاریخ-خرد}}
 
[[رده:آسیای عصر آهن]]
[[رده:آمل]]
[[رده:تاریخ قزوین]]
[[رده:تاریخ گیلان]]
[[رده:تاریخ طبرستان]]
[[رده:سکاها]]
[[رده:کوچ‌گردانمردمان ایرانی‌تبارباستانی]]
[[رده:مردمان باستانی ایران]]