پژوهشکده علوم شناختی: تفاوت میان نسخه‌ها

تصحیح املای غلط
(تصحیح املای غلط)
 
== تاریخچه ==
[http://www.iricss.org/ پ‍ژوهشکده علوم شناختی] (Institute for CognitieCognitive Science Studies) در سال ۱۳۷۷ کار خود را در قالب یک گروه مطالعاتی به نام «مؤسسه مطالعات علوم شناختی» آغاز کرد. در سال ۱۳۸۲ و با تصویب [[شورای گسترش آموزش عالی]] وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری به پژوهشکده علوم شناختی تغییر نام یافت.
 
این پژوهشکده در شهر پردیس فاز ۴ واقع شده‌است.
== آزمایشگاه‌ها ==
* آزمایشگاه انسانی
* آزمایشگاه نورو پسیکولوژیسایکولوژی
* Transcranial Magnetic Stimulation
* Evoked Response Potential
کاربر ناشناس