تفاوت میان نسخه‌های «اعتراضات میدان تیان‌آن‌من»

جز
(تعداد کشته شدگان میدان تیان آنمن طبق اسناد بریتانیا ده هزار نفر بودند و حکومت کمونیستی چین خلاف واقعیت را شرح میدهد)
پیش از این گفته می‌شد بین چندصد نفر تا هزار نفر در این اعتراض‌ها کشته شدند.
 
طبق مشاهدات آلن دونالد سفیر وقت بریتانیا در چین خاطر نشان میکندمی‌کند که این افراد به دست نیروهای چینی سرکوب شدند .
 
طبق اسناد بریتانیا که در تاریخ 24۲۴ دسامبر 2017۲۰۱۷ از طبقه بندیطبقه‌بندی خارج شده نشان می‌دهد حداقل ده هزارمعترض چینی در تابستان سال ۱۹۸۹ در میدان تیان‌آنمن پکن کشته شدند.
 
دانشجویان در این واقعه به ناپایداری اقتصادی چین و سرکوب‌های حزب کمونیست و فساد دولتی اعتراض کردند. [[جنبش دموکراسی چین]] (که سازمانی نیم‌بند است) در این اعتراضات نقش داشت. این اعتراضات با نیروهای مسلحی که توسط حکومت به پکن فرستاده شدند شدیداً سرکوب شد.<ref>{{یادکرد وب