باز کردن منو اصلی

تغییرات

تمیزکاری با رعایت دقیق تر دستور زبان فارسی و ...
 
== اصول کلی در گرایش راست ==
گروه‌های راست‌گرا، اختلاف طبقاتی را بخشی از [[قانون طبیعی|قوانین حاکم بر طبیعت]] می‌دانند. گروه‌های راست‌گرا طرفدار حداقل دخالت نهادهای دولتی در امور اقتصادی کشور هستند. این گروه‌ها معتقدند که دخالت دولت در امور اقتصادی کشور باید محدود شود.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=38197|عنوان=احزاب چپ گرا| ناشر =وب‌گاه پژوهشکده باقرالعلوم|تاریخ = |تاریخ بازبینی=۲۹ دسامبر ۲۰۱۷}}</ref><ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://pajoohe.ir/%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c/%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84/%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%ad%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%86%d9%be%d8%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87__a-46346-9478-9490-12229.aspx|عنوان=جناح‌های چپ، راست و میانه| ناشر =وب‌گاه پژوهشکده باقرالعلوم|تاریخ = |تاریخ بازبینی=۲۹ دسامبر ۲۰۱۷}}</ref><ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=38197|عنوان=حزب اعتدال و توسعه| ناشر =وب‌گاه پژوهشکده باقرالعلوم|تاریخ = |تاریخ بازبینی=۲۹ دسامبر ۲۰۱۷}}</ref>
گروه‌های راست‌گرا تفاوت طبقاتی را جزئی از [[نظام طبیعی]] تلقی نموده و طرفدار حداقل دخالت دولت در امور اقتصادی می‌باشند. این گروه‌ها معمولاً معتقدند که دخالت دولت در امور اقتصادی را باید محدود کرد.
 
عدم اعتقاد به برابرینابرابری افراد در توزیعبرخورداری ثروتاز ثروت‌ها و عدمهمچنین اعتقاد به برابرینابرابری افراد در مشارکت در نظامامور سیاسیمملکت‌داری و قدرت و حقوق اجتماعیاجتماعی، رااز راستجمله می‌نامندنظریات گروه‌های راست‌گرا به شمار می‌رود. ترویجحمایت از [[خصوصی‌سازیبخش خصوصی]] در حوزه [[اقتصاد]] مهم‌ترین ویژگی راستراست‌گراها به‌حساب می‌آید. نظام‌های [[سرمایه‌داری]] غربی، از جمله برجسته‌ترین نظام‌های راست‌گرا به شمار می‌آیند.
 
راست‌گراها ضمن اعتقاد به [[سکولاریسم]] و مبانی تفکر مدرن غربی، گرایش شدیدی به مقابله با [[رادیکالیسم]] دارند. راستگراها معتقدند: [[محافظه‌کاری]] و پیاده‌کردن یک نظام‌ سرمایه‌داری، سرانجام به پیشرفت کشور منتهی می‌شود. راستگراها حمایت از [[بازار آزاد]] و [[اقتصاد بازار]] را بهترین مسیر برای پیشرفت جوامع توصیف می‌کنند.
نظام‌های سرمایه‌داری غربی راست به شمار می‌روند.
 
راستی‌ها در عین اعتقاد به سکولاریسم و مبانی تفکر مدرن غربی، گرایش شدید به جلوگیری از تحرکات انقلابی و رادیکال، دفاع از حفظ وضع موجود و طرفدار نظام‌های سرمایه‌داری و ترویج [[خصوصی‌سازی]] در [[اقتصاد]] بوده‌اند.<ref>http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=38197</ref>
 
== جستارهای وابسته ==