تفاوت میان نسخه‌های «راست (گرایش سیاسی)»

(تمیزکاری با رعایت دقیق تر دستور زبان فارسی و ...)
 
== اصول کلی در گرایش راست ==
گروه‌های راست‌گرا، اختلاف طبقاتی را بخشی از [[قانون طبیعی|قوانین حاکم بر طبیعت]] می‌دانند. گروه‌های راست‌گرا طرفدار حداقل دخالت نهادهای دولتی در امور اقتصادی کشور هستند. این گروه‌ها معتقدند که دخالت دولت در امور اقتصادی کشور باید محدود شود.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=38197|عنوان=احزاب چپ گرا| ناشر =وب‌گاه پژوهشکده باقرالعلوم|تاریخ = |تاریخ بازبینی=۲۹ دسامبر ۲۰۱۷}}</ref><ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://pajoohe.ir/%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c/%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84/%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%ad%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%86%d9%be%d8%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87__a-46346-9478-9490-12229.aspx|عنوان=جناح‌های چپ، راست و میانه| ناشر =وب‌گاه پژوهشکده باقرالعلوم|تاریخ = |تاریخ بازبینی=۲۹ دسامبر ۲۰۱۷}}</ref><ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=38197|عنوان=حزب اعتدال و توسعه| ناشر =وب‌گاه پژوهشکده باقرالعلوم|تاریخ = |تاریخ بازبینی=۲۹ دسامبر ۲۰۱۷}}</ref>
 
اعتقاد به نابرابری افراد در برخورداری از ثروت‌ها و همچنین اعتقاد به نابرابری افراد در مشارکت در امور مملکت‌داری و قدرت و حقوق اجتماعی، از جمله نظریات گروه‌های راست‌گرا به شمار می‌رود. حمایت از [[بخش خصوصی]] در حوزه [[اقتصاد]] مهم‌ترین ویژگی راست‌گراها به‌حساب می‌آید. نظام‌های [[سرمایه‌داری]] غربی، از جمله برجسته‌ترین نظام‌های راست‌گرا به شمار می‌آیند.