تفاوت میان نسخه‌های «کرونشتات»

تمیزکاری و ترجمه دقیق‌تر و کامل‌تر با کمک گرفتن از منابع معرفی شده در ذیل مقاله و منابع معرفی شده در ویکی‌پدیای انگلیسی
(ترجمه دقیق‌تر و کامل‌تر با کمک گرفتن از منابع معرفی شده در ذیل مقاله و منابع معرفی شده در ویکی‌پدیای انگلیسی)
(تمیزکاری و ترجمه دقیق‌تر و کامل‌تر با کمک گرفتن از منابع معرفی شده در ذیل مقاله و منابع معرفی شده در ویکی‌پدیای انگلیسی)
 
== جنگ جهانی دوم ==
طیدر طول [[جنگ جهانی دوم،دوم]]، بندر کرونشتات چندین بار توسط [[نیروی هوایی آلمان Luftwaffeنازی]] بمباران شد.. از معروف‌ترین بمباران،این بمباران‌ها می‌توان به بمباران کشتی جنگی مارات شوروی و غرق شدن آن بوداشاره کرد.
 
== منابع ==