تفاوت میان نسخه‌های «نیک و نیکو»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|نیک (زنبور )||[[شیوا گورانی]]
|-
|چهاردست (ملخ)|| [[حسین باغی]]
|-
|موشی||[[فریبا شاهین‌مقدم]]
|مگس عینک‌دودی|| علیرضا بدر طالعی
|-
|سرگین‌غلتانکمردسرگین‌غلتانک (سوسک)||
|-
|خانم سرگین‌غلتانک ||