تفاوت میان نسخه‌های «آنارشیسم»

برچسب‌ها: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش‌گر دیداری
برچسب‌ها: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش‌گر دیداری
 
== آنارشیسم نوین ==
صورت‌بندی مدرن نظریهٔ آنارشیسم با اثر ویلیام گادوین در سال ۱۷۹۳ با نام ''تفحصی پیرامون عدالت سیاسی و تأثیرش بر شادمانی و فضیلت عام''<ref>''An Enquiry concerning Political Justice and Its Influence on General Virtue and Happiness''</ref> آغاز شد. بسیاری چون [[پرودون]]، [[باکونین]]، [[ماکس اشتیرنر|اشتیرنر]]، [[بنجامین تاکر|تاکر]]، [[تولستوی]] و [[پتر کروپوتکین|کروپوتکین]] دنبالهٔ کار وی را گرفتند.<ref>D. Novak, The Place of Anarchism in the History of Political Thought</ref> نظریه‌پردازان آنارشیسم معمولاً پیرو یکی از پنج شاخهٔ زیرند:
* آنارشیسم کمونیست<ref>Anarcho-Communism</ref>
* آنارشیسم سندیکالیست<ref>Anarcho-Syndicalism</ref> (سندیکاگرا)
۷۱

ویرایش