تفاوت میان نسخه‌های «وجود خدا»

== رویکردها در پاسخ به پرسش از وجود خدا ==
بر پایهٔ اینکه «خداوند وجود دارد» به چه معنا باشد، می‌توانیم این پاسخ‌ها را انتظار داشته باشیم:
* ''خداوند وجود دارد، چون خدا کامل مطلق یا واجب الوجود است. ''(تلقی [[آنسلم]] و آقامحمدرضا[[ابن قمشه‌ایعربی]])
* ''خداوند وجود دارد، چون این ممکن موجود است. ''(تلقی ابن سینا)
* ''خداوند وجود دارد، چون اصل وجود موجود است. ''(تلقی ملاصدرا)<ref name="ReferenceA" />