تفاوت میان نسخه‌های «بیگلربیگی»

بدون خلاصه ویرایش
'''بیگلربیگی'''، یکی از منصب‌های لشکری در ایران از قرن هفتم تا دوازدهم هجری، به معنی حاکم و فرمانده نظامی ایالات بزرگ و سرحدها و گاه [[فرمانده کل]] قوا. بیگلربیگی (بیگ بیگها) واژه‌ای ترکی است که گاه با امیرالامرا (امیرامیران یا می‌رمیران) و گاه با سردار، امیر اُلُوس (=قبیله) به گونه‌ای مترادف به کار رفته‌است. برخی یکی از معانیِ بیگ را امیر دانسته و برخی دیگر برآن‌اند که واژه بیگ به کسی اطلاق می‌شده که قرار بوده در آینده امیر شود. بر پایه شواهدِ موجود، سابقه کاربرد این واژه به دوره سلطنت [[علاءالدین کیقباد]] (۶۱۶- ۶۳۴) از [[سلجوقیان روم]] بازمی‌گردد.
برخی یکی از معانیِ بیگ را امیر دانسته و برخی دیگر برآن‌اند که واژه بیگ به کسی اطلاق می‌شده که قرار بوده در آینده امیر شود. بر پایه شواهدِ موجود، سابقه کاربرد این واژه به دوره سلطنت [[علاءالدین کیقباد]] (۶۱۶- ۶۳۴) از [[سلجوقیان روم]] بازمی‌گردد.
 
== منابع ==
کاربر ناشناس