تفاوت میان نسخه‌های «آمیزش جنسی دهانی»

بدون خلاصه ویرایش
| محدویت دفعات= ندارد
|زمان انجام=
|جنسیت زوجین=زن، زن-زن، مرد-مرد، مرد
|تاریخ رواج=
|محدودیت سنی=از زمان بلوغ تا آخر عمر
کاربر گمنام