باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
{{Infobox flag
| Name = Afghanistanافغانستان
| Article =
| Nickname = افعانستان