تفاوت میان نسخه‌های «دشت لوت»

۲۱۸ بایت اضافه‌شده ،  ۲ سال پیش
نام
(نام)
 
== نام ==
[[بیابان]]کلمه واژه‌ای''لوت'' [[اکولوژی|اکولوژیکی]]به معنی برهنه و [[اقلیم|اقلیمی]]فاقد هرچیز است.<ref>[http://www.irandeserts.com/content/درگاه_کویر/بیابان_ها_و_کویرها/بیابان_و_کویر_لوت/کویر_لوت_5_.htm کهکویر پوششلوت] گیاهیوبگاه و حیاتبیابان‌ها و میزانکویرهای بارندگیایران</ref> در آنبین کمعامه استمردم ولیو [[کویر]]بسیاری (نمک‌زار)از بهخبرها پست‌تریناز نقاطعنوان داخلی«کویر مناطقلوت» بیابانیاستفاده گفتهمی‌شود می‌شود، یعنی جاییدرحالی که میزاناستفاده [[نمک]]از درکویر آنبرای بسیارلوت زیاددرست است.نیست و در پرونده ثبت جهانی لوت در [[یونسکو]] نیز عنوان «بیابان لوت» ثبت شده است نه «کویر لوت»؛ زیرا دشت لوت بیابان است نه کویر و کویر بخش کوچکی از مساحت دشت لوت را تشکیل می‌دهد. [[بیابان]] واژه‌ای [[اکولوژی|اکولوژیکی]] و [[اقلیم|اقلیمی]] است که پوشش گیاهی و حیات و میزان بارندگی در آن کم است ولی [[کویر]] (نمک‌زار) به پست‌ترین نقاط داخلی مناطق بیابانی گفته می‌شود، یعنی جایی که میزان [[نمک]] در آن بسیار زیاد است.<ref name="mehrnews.com">{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.mehrnews.com/news/3716875/جزئیات-ثبت-جهانی-بیابان-لوت-ایراد-یونسکو-به-پرونده-چه-بود |عنوان=جزئیات ثبت جهانی بیابان لوت/ ایراد یونسکو به پرونده چه بود؟ | ناشر =خبرگزاری مهر |تاریخ =۲۸ تیر ۱۳۹۵ |تاریخ بازبینی=۱۶ اوت ۲۰۱۶}}</ref>
کلمه ''لوت'' به معنی برهنه و فاقد هرچیز است.<ref>[http://www.irandeserts.com/content/درگاه_کویر/بیابان_ها_و_کویرها/بیابان_و_کویر_لوت/کویر_لوت_5_.htm کویر لوت] وبگاه بیابان‌ها و کویرهای ایران</ref>
 
[[بیابان]] واژه‌ای [[اکولوژی|اکولوژیکی]] و [[اقلیم|اقلیمی]] است که پوشش گیاهی و حیات و میزان بارندگی در آن کم است ولی [[کویر]] (نمک‌زار) به پست‌ترین نقاط داخلی مناطق بیابانی گفته می‌شود، یعنی جایی که میزان [[نمک]] در آن بسیار زیاد است. در پرونده ثبت جهانی لوت در [[یونسکو]] عنوان «بیابان لوت» ثبت شده است نه «کویر لوت»؛ زیرا دشت لوت بیابان است نه کویر و کویر بخش کوچکی از مساحت دشت لوت را تشکیل می‌دهد.<ref name="mehrnews.com">{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.mehrnews.com/news/3716875/جزئیات-ثبت-جهانی-بیابان-لوت-ایراد-یونسکو-به-پرونده-چه-بود |عنوان=جزئیات ثبت جهانی بیابان لوت/ ایراد یونسکو به پرونده چه بود؟ | ناشر =خبرگزاری مهر |تاریخ =۲۸ تیر ۱۳۹۵ |تاریخ بازبینی=۱۶ اوت ۲۰۱۶}}</ref>
در نوشته‌های جغرافیایی از واحد لوت گاهی به‌نام «چاله لوت» و گاهی به‌صورت «دشت لوت» و در نزد عوام نیز به‌دلیل برخی مشابهت‌ها با [[دشت کویر]] اغلب به‌نام کویر لوت نام برده می‌شود. دشت لوت به‌صورت بیابان وسیع [[ماسه|ماسه‌ای]] و ریگی است. در دشت لوت چاله‌ها یا حوضه‌های محلی متعددی وجود دارد که هرکدام دسته‌ای از رواناب‌های سطحی اطراف را دریافت می‌کنند. در دشت لوت پهنه‌های کویری عمدتاً در داخل یا حاشیه این حوضه‌ها (چاله‌های محلی) یا در قسمتی از مسیر جریان‌های فصلی و موقتی پدید آمده‌اند. به‌طور کلی وسعت کویر در دشت لوت نسبت به زمین‌های ماسه‌ای و ریگی چندان زیاد نیست یا به عبارتی از چنان اهمیتی برخوردار نیست که بتواند بر چشم‌انداز طبیعی آن تأثیر بگذارد. از این نظر دشت لوت درست در مقابل دشت کویر قرار دارد که بیشتر وسعت آن را کویر پوشش داده است؛ بنابراین همان‌طور که محققان [[جغرافیا]] در نوشته‌های خود به کرات تأکید کرده‌اند، اطلاق «کویر لوت» بر این واحد صحیح نیست و باید از آن به عنوان «دشت لوت» یا «بیابان لوت» نام برد.<ref>{{یادکرد کتاب |نام خانوادگی= علایی طالقانی|نام= محمود|کتاب=ژئومورفولوژی ایران | ناشر= نشر قومس|سال=۱۳۸۶}}</ref>