باز کردن منو اصلی

تغییرات

افزودن مطلب
* تهیه و اجرای طرح‌های ملی در راستای ایجاد توسعه اقتصادی
* تعامل جدی با کشورهای خارجی به خصوص [[اتحادیه اروپا]]
* تاثیر در نظر امام در مورد قطعنامه ۵۹۸شورای امنیت و اتمام جنگ سه ماه پس ازاین که ایشان جانشینی فرمانده کل قوا شود.
* شناسایی عراق به عنوان آغاز کنندهٔ جنگ
* [[فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی]] و پایان [[جنگ سرد]]
کاربر گمنام