باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| data29 =
| label30 = فرزندان
| data30 = [[فرنگیس]]، [[منیژه]]، [[شیده]]، [[اسپنوی]]، [[سرخه ( شاهنامه)|سرخه]]
 
| label31 = برادران