تفاوت میان نسخه‌های «موج‌های رادیویی»

(نگارش)
 
== پخش موج‌های رادیویی ==
{{اصلی|پخش رادیوسخن‌پراکنی}}
مطالعه روی این پدیدهٔ الکترومغناطیسی، با مطالعه روی [[بازتاب]]، [[شکست]]، [[قطبش]]، [[پراش]] (انکسار) و [[جذب]] آن که اهمّیّت بنیادی در مطالعهٔ چگونگی حرکت موج‌های رادیویی در فضای آزاد و بر سطح زمین دارد، انجام گرفت. بسامدهای گوناگون در این موج‌ها در [[هواسپهر]] [[زمین]]، ویژگی‌های گوناگونی دارند و ساختن رادیوهایی با [[طول‌موج]]‌های گوناگون کاربردی‌تر بنظر می‌آید.
پدیده‌های زیادی بر انتشار موج‌های رادیویی تأثیر دارد از جمله زمین (در [[جذب]] [[کارمایه]])، [[یونوسفر|یونسپهر]]، [[نوفه]] و …
 
== در پزشکی ==
کاربر ناشناس