تفاوت میان نسخه‌های «کربن تتراکلرید»

بدون خلاصه ویرایش
جز
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برخی خطوط با فاصله آغاز شده‌اند
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
اعصاب مرکزى اثر مى گذارد که نشانه هاى آن عبارت است از سردرد، تهوع، گیجى و خواب آلودگى،
استفراغ، مستى و عدم هماهنگى است . درمواجهه هاى کوتاه مدت با این ماده صدمات کبدى و کلیوى دیده شده است.
علائم آسیب کبدى عبارتند از درد و حساس شدن کبد، و زردى پوست و چشم (یرقان). و علائم کلیوی عبارت است از کاهش یا قطع ادرار و جمع شدن مایع در بدن .
علائم کلیوی عبارت است از کاهش یا قطع ادرار و جمع شدن مایع در بدن .
 
خصوصیات فیزیکی:
۲۹

ویرایش