باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
* '''نام:''' فدراسیون شطرنج ایران
* '''رئیس فدراسیون:''' [[مهرداد پهلوان‌زاده]]
* '''وب‌گاه:''' [http:/ث/www.ircf.ir/Default.aspx?tabid=429]
|}