تفاوت میان نسخه‌های «قطعه‌بندی»

جایگزینی سرنویس دیگر کاربردها با برای
(جایگزینی سرنویس دیگر کاربردها با برای)
{{کاربردهایبرای|مفهومی دیگردر روانشناسی|قطعه‌بندی (روان‌شناسی)}}
'''تقسیم حافظه'''، ''قسمت''، ''بخش'' یا ''قطعه‌ای'' از [[حافظه دسترسی تصادفی|حافظه اصلی]] [[رایانه]] در تقسیم‌بندی حافظه می‌باشد. برای استفاده از تقسیم‌بندی در یک سیستم رایانه‌ای، یک آدرس ارجاع به مکانی در حافظه، محتوی مقداری معین برای شناسایی یک بخش و یک [[آفست سگمنت]] در آن بخش می‌باشد. این بخشها یا قطعات در آبجکت‌فایل‌های [[مترجم (رایانه)|برنامه‌های ترجمه شده]] هم‌زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند که به یکدیگر در یک فایل اجرایی که در حافظه فراخوانده شده باشد [[پیوندده|پیوند]] داده شده باشند.