تفاوت میان نسخه‌های «ذوزنقه»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه
* [http://mathworld.wolfram.com/Trapezoid.html «ذوزنقه»] در [[مث‌ورلد]]
* [http://www.mathopenref.com/trapezoid.html تعریف ذوزنقه] [http://www.mathopenref.com/trapezoidarea.html مساحت ذوزنقه] [http://www.mathopenref.com/trapezoidmedian.html میانهٔ ذوزنقه] با تصاویر چندرسانه‌ای
* [http://www.elsy.at/kurse/index.php?kurs=Trapezoid+(North+America)&status=public Trapezoid (North America)] at elsy.at: Animated course (construction, circumference, area)
 
[[رده:اشکال هندسی]]
[[رده:چندضلعی‌ها]]نجوم
[[رده:چهارضلعی‌ها]]
[[رده:شکل‌های ابتدایی]]
کاربر ناشناس