باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| پیش از = [[اردشیر دوم]]
| پس از = [[آذرنرسی]]
| شهبانو = سیتیل‌هورا
| همسر =سیتیل هورا
| همسر ۱ =
| همسر ۲ =
۲۴۹

ویرایش