تفاوت میان نسخه‌های «جانماز»

 
== تولیدکننده سجاده فرش در ایران ==
تولید سجاده فرش در ایران در شهرهای کاشان و اصفهان به صورت سنتی انجام می شود و از تولیدکننده های مطرح در این زمینه [https://mehrabnaghsh.com سجاده فرش محراب نقش] است که توانسته با طرح های تشویقی و تعویضی سجاده فرش های قدیمی را از مساجد جمع آوری کند و آن ها را با فرش سجاده ای نو تعویض کند. طرح های گوناگون سنتی برای این سجاده فرش در نظر گرفته شده است .
 
== پانویس ==
کاربر ناشناس