تفاوت میان نسخه‌های «چرخ و محور»

جز
برچسب: ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه
'''چرخ و محور''' {{به انگلیسی|The wheel and axle}} یکی از شش [[ماشین ساده]] است. ایده چرخ و محور به طوربه‌طور کلی بر مبنای یک [[چرخ]] که به یک [[محور]] متصل شده و این دو با هم می چرخند،می‌چرخند، پس بنابراین نیرو می تواندمی‌تواند از یکی به دیگری منتقل شود، استوار شده استشده‌است. در این ترکیب بندی یک لولا یا تکیه گاه([[یاتاقان]])، چرخش محور را نگهداری می کندمی‌کند.
 
== منابع ==
۴۹٬۷۹۷

ویرایش