تفاوت میان نسخه‌های «زبان پرسمان»

جز
{{پانویس}}
* [http://www.cs.wisc.edu/~dbbook سامانه‌های مدیریّت پایگاه داده‌ها] {{نشان زبان | en}}
* [http://www.amazon.com/gp/reader/0131238299/ref=sib_dp_pop_fc?ie=UTF8&p=S001#reader-link مدل‌سازی شیءگرا و طراحی برای کاربردهای پایگاه‌های داده‌هاداده‌] {{نشان زبان | en}}
 
{{پایگاه داده‌ها}}
۱۵۶

ویرایش