تفاوت میان نسخه‌های «تیم ملی بسکتبال مردان ایالات متحده آمریکا»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
|'''مجموع'''|'''۳۵'''|'''۸'''|'''۹'''
}}
| oly_appearances=۱۷۱۸
| oly_medals=[[پرونده:Gold medal.svg|16px]] ''Gold'': [[بسکتبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۳۶|۱۹۳۶]], [[بسکتبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۴۸|۱۹۴۸]], [[بسکتبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۵۲|۱۹۵۲]], [[بسکتبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۵۶|۱۹۵۶]], [[بسکتبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۶۰|۱۹۶۰]], [[بسکتبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۶۴|۱۹۶۴]], [[بسکتبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۶۸|۱۹۶۸]], [[بسکتبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۷۶|۱۹۷۶]], [[بسکتبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۸۴|۱۹۸۴]], [[بسکتبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۹۲|۱۹۹۲]], [[بسکتبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۹۶|1996۱۹۹۶]], ,[[Basketballبسکتبال atدر theبازی‌های 2000المپیک Summer Olympics –تابستانی Men's tournament۲۰۰۰|2000۲۰۰۰]], ,[[Basketballبسکتبال atدر theبازی‌های 2008المپیک Summerتابستانی Olympics – Men's tournament۲۰۰۸|2008۲۰۰۸]], ,[[Basketballبسکتبال atدر theبازی‌های 2012المپیک Summerتابستانی Olympics۲۰۱۲|۲۰۱۲]] ,[[بسکتبال Men'sدر tournamentبازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶|۲۰۱۲۲۰۱۶]] ,{{سخ}} [[پرونده:Silver medal.svg|16px]] ''Silver'': [[بسکتبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۷۲|1972۱۹۷۲]]{{abbr|<sup>‡</sup>|refused, never awarded}}{{سخ}}[[پرونده:Bronze medal.svg|16px]] ''Bronze'': [[بسکتبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۸۸|1988۱۹۸۸]], [[Basketballبسکتبال atدر theبازی‌های 2004المپیک Summer Olympicsتابستانی – Men's tournament۲۰۰۴|۲۰۰۴]]
| wc_appearances=۱۷
| wc_medals=[[پرونده:Gold medal with cup.svg|16px]] ''Gold:'' [[1954 FIBA World Championship|1954]], [[1986 FIBA World Championship|1986]], [[1994 FIBA World Championship|1994]], [[جام جهانی بسکتبال ۲۰۱۰|۲۰۱۰]]{{سخ}}[[پرونده:Silver medal with cup.svg|16px]] ''Silver:'' [[1950 FIBA World Championship|1950]], [[1959 FIBA World Championship|1959]], [[1982 FIBA World Championship|1982]]{{سخ}}[[پرونده:Bronze medal with cup.svg|16px]] ''Bronze:'' [[1974 FIBA World Championship|1974]], [[1990 FIBA World Championship|1990]], [[1998 FIBA World Championship|1998]], [[2006 FIBA World Championship|2006]]
۱۹۶

ویرایش