تفاوت میان نسخه‌های «ام. نایت شیامالان»

برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری ویرایش‌های مشکوک به خرابکاری
{| class="wikitable"
|-
! سال !! عنوان فیلم
!!! عنوان فیلم
!
!
|-
| ۱۹۹۲|| [[نماز با خشونت]]
||| [[نماز با خشونت]]
|
|
|-
| ۱۹۹۸
| ۱۹۹۸|| [[کاملاً هوشیار (فیلم)|کاملاً هوشیار]]
|
|
|-
|1999
| ۲۰۰۰|| [[نشکن (فیلم)|نشکن]]
|
|حس ششم
|
|
|-
| ۲۰۰۰
| ۲۰۰۲|| [[نشانه‌ها]]
| ۲۰۰۰|| [[نشکن (فیلم)|نشکن]]
|
|
|-
| ۲۰۰۲
| ۲۰۰۴|| [[روستا (فیلم ۲۰۰۴)|دهکده]]
| ۲۰۰۲|| [[نشانه‌ها]]
|
|
|-
| ۲۰۰۴
| ۲۰۰۶|| [[بانویی در آب]]
| ۲۰۰۴|| [[روستا (فیلم ۲۰۰۴)|دهکده]]
|
|
|-
| ۲۰۰۶
| ۲۰۰۸|| [[اتفاق (فیلم)|اتفاق]]
| ۲۰۰۶|| [[بانویی در آب]]
|
|
|-
| ۲۰۰۸
| ۲۰۱۰|| [[آخرین هواشکن|واپسین هواشکن]]
| ۲۰۰۸|| [[اتفاق (فیلم)|اتفاق]]
|
|
|-
| ۲۰۱۰
| ۲۰۱۳|| [[پس از زمین]]
| ۲۰۱۰|| [[آخرین هواشکن|واپسین هواشکن]]
|
|
|-
| ۲۰۱۳
| ۲۰۱۵|| [[ویوارد پاینز]]
| ۲۰۱۳|| [[پس از زمین]]
|
|
|-
| ۲۰۱۵
| ۲۰۱۵|| [[ملاقات (فیلم ۲۰۱۵)|ملاقات]]
| ۲۰۱۵|| [[ویوارد پاینز]]
|
|
|-
| ۲۰۱۵
| ۲۰۱۵|| [[ملاقات (فیلم ۲۰۱۵)|ملاقات]]
|
|
|-
|۲۰۱۶
|
|[[شکافته (فیلم ۲۰۱۶)]]
|
|
|}
 
کاربر ناشناس