تفاوت میان نسخه‌های «ملا ممدجان»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* غلام‌نبی زنده‌دل فوشنجی
* محمدقاسم مسرور
*[[پوران (خواننده)|پوران]]، [[محمد اصفهانی]]، [[فتانه]] ، [[زویا ثابت]] و[[ محمد اسماعیلی در سال ۱۳۹۶
[[پوران (خواننده)|پوران]]، [[محمد اصفهانی]]، [[فتانه]] و [[زویا ثابت]] خوانندگان ایرانی و [[گلالی]] (فریده) معروف به استاد [[فریده مهوش]] از خوانندگان زن اهل افغانستان نیز این آهنگ را خوانده‌اند.
 
[[پوران (خواننده)|پوران]]، [[محمد اصفهانی]]، [[فتانه]] و [[زویا ثابت]] خوانندگان ایرانی و [[گلالی]] (فریده) معروف به استاد [[فریده مهوش]] از خوانندگان زن اهل افغانستان نیز این آهنگ را خوانده‌اند.
 
== پانویس ==
۲

ویرایش