تفاوت میان نسخه‌های «باقرشهر»

تمیزکاری با رعایت دقیق تر دستور زبان فارسی و ...
(تمیزکاری با رعایت دقیق تر دستور زبان فارسی و ...)
|نام‌های‌قدیمی = باقرآباد
|سال‌شهرشدن = ۱۳۷۵ خورشیدی
|جمعیت = 69900۶۹۹۰۰
|رشدجمعیت =20000
|زبان = فارسی، ترکی، لری، کردی
|مساحت = ۵۰۰ هکتار
|ارتفاع =
|میانگین‌دما = 25۲۵
|میانگین‌بارش‌سالانه =
|شمارروزهای‌یخبندان =۲۵
باقرشهر یکی از شهرهای کلان شهر تهران می باشد که در محور ارتباطی تهران -قم و در حوزه سرزمینی شهرستان ری واقع شده است .باقرشهر را بین الحریمین نیز می نامند زیرا این شهر بین حرم بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و همچنین حرم حضرت سیدالکریم علیه السلام قرار دارد
 
این شهر با۳با مساحتی در حدود ۳/۴۴ [[کیلومتر مربع]] وباو با جمعیتی بالغ بر ۵۹۰۹۱ نفر براساس مصوبه شماره ۴۳۹۷/۱۶۳۶۹ مورخ۴مورخ ۱۳۷۵/۴۰۴/۷۵۰۴ [[هیأت محترم وزیران]] از شهر تهران(مناق۱۹ و۲۰) جدا وبهو به یک شهر مستقل تبدیل شد.  ودردر تاریخ ۴/۱۲/۷۵  شهرداری این شهرباشهر با درجه ۴ رسمارسماً افتتاح وحریمو حریم استحفاظی آن با ۵۵کیلومترمربع۵۵ کیلومترمربع مساحت در تاریخ ۱۶/۴/۷۶ به تصویب وزیر محترم کشور رسید که با انتزاع قسمتی از آن در سال ۸۰و۱۳۸۰ و ایجاد شهرکهریزکشهر ،کهریزک، حریم آن کاهش یافت .
 
این شهر از شمال به حریم منطقه۱۹و۲۰ شهرداری تهران ـ از جنوب به شهر کهریزک ـکهریزک، از جنوب شرقی با جلگه ورامین ـورامین، از جنوب غربی با [[بهشت زهرا(س)]] وحرمو مطهر[[حرم حضرتسید امامروح‌الله خمینی(ره)]] همجوار است.
 
طول جغرافیایی این شهر ۵۱درجه۵۱ و۲۴دقیقهدرجه وعرضو ۲۴ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۵درجهآن و۳۲دقیقه۳۵ درجه و ۳۲ دقیقه است. وارتفاعارتفاع آن از سطح دریا۵دریا ۱۰۹۰/۱۰۹۰متر۵۰ میمتر باشداست. متوسط حرارت ماکزیمم۴۳درجهماکزیمم سانتی۴۳ گرادومینمم۹درجهدرجه سانتی[[سلسیوس]] گرادو ورطوبتمینیمم آن ۹ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی آن ۵۵% بوده ووزشو وزش باد در این منطقه بادهای غربی ، جنوب شرقی به شرق ودرو در نهایت شمالی می باشداست.
 
'''روستاهای قوچحصار،قمصر،دهنو،قوچ‌حصار، اسماعیلقمصر، آبادمعین،عظیمدهنو، اسماعیل آباد،آبادمعین، سلمبرعظیم‌آباد، ،خیرآبادسلمبر، ،خیرآباد، درسون آباد از مراکز مهم جمعیتی این شهرهستند''' .
 
'''دفترامام جمعه ـجمعه، شورای اسلامی شهر ـشهر، نیروی انتظامی ـانتظامی، کمیته امدادامداد، ـ مخابرات ـمخابرات، تربیت بدنی ـبدنی، اداره برق ـبرق، سازمان آب ـآب، اداره اوقاف ـو شوراهای حل اختلاف  از جمله دستگاههاییدستگاه‌هایی هستند که در این شهر فعالیت دارند.'''
 
محدوده خدماتی باقرشهر براساس جلسه موخ ۶/۳/۸۵کارگروه شهرسازی وشورای برنامه ریزی وتوسعه استان از حدود۳۰۰هکتار (طرح هادی مصوب)به ۵۴۶هکتار (طرح جامع) افزایش پیدا کرده استکرده‌است.
 
در سال۱۳۸۳ به لحاظ پیگیری های فراوان وحجم وسیع پروژه های عمرانی براساس مصوبه شماره ۳۴/۳/۱/۱۲۲۵۰۳مورخ۲۰/۱۱/۸۳وزارت کشور از تاریخ ۱/۱۲/۸۳ این شهرداری از درجه ۴ به درجه۵ ودر سال ۸۹ نیز براساس مصوبه شماره ۳۴/۳/۱/۶۵۴۵۹مورخ۳۰/۴/۸۹از درجه ۵ به درجه ۶ ارتقاء پیداکردو در نهایت طبق آخرین تغییرات در اسفند ماه سال ۹۵ درجه این شهرداری طی نامه وزیر محترم کشور به درجه ۷ارتقا پیدا کرد.
 
این شهرمنطقه در ابتدا باقراف نامیده می شدهشد که بنامسپس به باقرآباد تغییر وپسنام یافت. پس از تشکیل شهرداری در سال۷۵بنامسال باقرشهر۱۳۷۵ تغییرخورشیدی، ناماین دادهمنطقه '''باقرشهر''' نام استگرفت.
 
ازمراکزاز مراکز مهم صنعتی آن می توان شرکت پالایش نفت شهید تندگویان ـ پژوهشگاه صنعت نفت ،شرکت پالایش نفت بهران ـ شرکت ایرانول ـ شرکت سایپا پرس ـ شرکت ایران گاز ـ شرکت ایران سیلندر ـ منطقه ۳ عملیات گاز ـ شرکت انرژی ـ نیروگاه گازی ری ـ شهرک صنعتی شهرسنگ ـ مجتمع صنعتی تجریشی ودهها صنعت کوچک دیگر از مراکز مهم صنعتی این شهر هستند.
 
همچنین این شهر دردوراندر دفاعدوران مقدس[[جنگ سهمایران خودو راعراق]]، به خوبی ادا و۱۵۴۱۵۴ [[شهید]] را تقدیم آرمان هایآرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی نموده استنموده‌است.  
 
باقرشهر دارای 3۳ [[فرهنگسرا]] با نام های : فرهنگ سرایفرهنگ‌سرای عطر نرگسنرگس، ، فرهنگسرایفرهنگ‌سرای شهریار و فرهنگسرایفرهنگ‌سرای فرهنگ آفتاب دارد کهاست. هر کدام از این فرهنگسراهافرهنگ‌سراها در سهم خود ،خود، نقش مهمی در ارائه خدمات فرهنگی و هنری به مردم باقرشهر دارد .
 
== منابع ==