تفاوت میان نسخه‌های «الکساندر مدوید»

بدون خلاصه ویرایش
(اصلاح)
{{MedalGold|[[بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۶۸|۱۹۶۸ مکزیکوسیتی]]|[[کشتی در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۶۸|+۹۷ کیلوگرم]]}}
{{MedalGold|[[بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۷۲|۱۹۷۲ مونیخ]]|[[کشتی در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۷۲|+۱۰۰ کیلوگرم]]}}
{{MedalCompetition|[[مسابقات قهرمانی کشتی جهان|قهرمانی کشتی جهان]]}}
{{MedalBronze|[[مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۱۹۶۱|۱۹۶۱ یوکوهاما]]|+۸۷ کیلوگرم}}
{{MedalGold|[[مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۱۹۶۲|۱۹۶۲ تولیدو]]| -۹۷ کیلوگرم}}
{{MedalGold|[[مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۱۹۷۰|۱۹۷۰ ادمونتن]]|+۱۰۰ کیلوگرم}}
{{MedalGold|[[مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۱۹۷۱|۱۹۷۱ صوفیه]]|+۱۰۰ کیلوگرم}}
{{MedalCompetition|[[مسابقات قهرمانی کشتی اروپا|قهرمانی کشتی اروپا]]}}
{{MedalGold|۱۹۶۶ Karlsruhe | +۹۷ کیلوگرم}}
{{MedalGold|۱۹۶۸ صوفیه| +۹۷ کیلوگرم}}