تفاوت میان نسخه‌های «قطب‌الدین راوندی»

برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری ویرایش‌های مشکوک به خرابکاری
[[آیت الله مرعشی نجفی]] به پاس خدمات او، سنگ قبری بلند و با شکوه بر فراز قبرش به یادگار نهاد تا زایران [[حرم حضرت معصومه]] در ابتدای ورود و خروج از صحن چشمانشان به قبر وی بیافتد.<ref>
[http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911101001307 معرفی مفاخر و بزرگان شیعه/۱۳]خبرگزاری فارس، شماره: ۱۳۹۱۱۱۰۱۰۰۱۳۰۷، مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۲
</ref> راوند-کاشان
 
== منابع ==
کاربر ناشناس