تفاوت میان نسخه‌های «اقامت (محل اقامت)»

اضافه کردن منبع
(اضافه کردن منبع)
== کانادا ==
کاندیدی که از حق اقامت در کانادا برخوردار باشد می‌تواند نامزد انتخابات مجلس عوام کانادا شود و نیازی هم به ثبت اقامت در همان منطقه خاص ندارد.<ref name=marleau>[http://www.parl.gc.ca/MarleauMontpetit/DocumentViewer.aspx?Sec=Ch04&Seq=3&Language=E "The House of Commons and Its Members"]. Robert Marleau and Camille Montpetit, ''House of Commons Procedure and Practice'', 2000 edition.</ref>
برای ورود به مجلس سنا کسانی واجد شرایط هستند که رسماً در استان ایالتی که نماینده آن منصوب شده‌اند اقامت کنند. هرچند ممکن است این معیار به لحاظ تاریخی کاملاً بی رحمانه تفسیر شود اما همه مایملک و دارایی و زمین و خانه و… به عنوان محل اقامت اصلی سناتور در نظر گرفته می‌شود. <ref name=marleau />
در همه استانهای کانادا از همین قانون تبعیت می‌کند که یک فرد باید ساکن آن استان یا قلمرو باشد تا بتواند واجد شرایط شرکت در انتخابات شود.