تفاوت میان نسخه‌های «کروموزوم»

(به نسخهٔ 18881770 ویرایش Sharaky برگردانده شد. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌های مشکوک به خرابکاری
 
== کروموزوم همتا ==
به کروموزوم‌هایی می‌گویند که از نظر اندازه، شکل و محتوای ژنتیکی همانند هم اند.
 
== جستارهای وابسته ==
کاربر ناشناس