تفاوت میان نسخه‌های «کروموزوم»

خنثی‌سازی ویرایش 22027192 توسط 5.122.158.22 (بحث)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌های مشکوک به خرابکاری
(خنثی‌سازی ویرایش 22027192 توسط 5.122.158.22 (بحث))
برچسب: خنثی‌سازی
 
== کروموزوم همتا ==
به کروموزوم‌هایی می‌گویند که از نظر اندازه، شکل و محتوای ژنتیکی همانند هم اند ولی در مردان همه مانند هم نیستند(کروموزوم جنسی xy).
 
== جستارهای وابسته ==