تفاوت میان نسخه‌های «ژولیت گئورگیان»

[[رده:ورزشکاران دو و میدانی اهل ایران]]
[[رده:ورزشکاران دو و میدانی در المپیک تابستانی ۱۹۶۴]]
 
[[رده:پرتاب‌گران دیسک اهل ایران]]
[[رده:پرتاب‌گران وزنه زن اهل ایران]]
[[رده:پرتاب‌گران نیزه اهل ایران]]